Välkommen till vår
hemsida webbplats

Anne Givaudan och Antoine Achram har förenat sina kunskaper för att erbjuda böcker och seminarier till dem som söker att förena vetenskap och medvetande. Dessa hjälper var och en att hitta mer sinnesro i vardagen och en större sammanhang mellan de olika delarna av deras existens.

Upptäck våra onlinekurser

med Anne Givaudan och Antoine Achram.

Anne Givaudan

Anne GIVAUDAN, är författare och medförfattare till 25 böcker, översatta till många språk. Hennes verk är innovativa då hennes första böcker innehöll ord som astrala resor, utanför kroppen upplevelser och världarna efter livet, uttryck som på den tiden bara viskades om i hemligt inom de esoteriska skolorna, som i sin tur enbart var reserverade för några få initierade. Dessa verk har nu förenklats, dock utan att bagatellisera dessa världar, som alla fram tills denna stund hade siat om, men inte vågat tro på. Anne Givaudan är terapeut av själ och kropp och hon ser sig själv som en reporter av de subtila världarna. I själva verket är hon en ekvilibrist mellan två världar och passerar lätt från den ena till den andra, utan att ens ha intrycket av att det handlar om ett sällsynt eller extraordinärt fenomen. Hon talar om de subtila världarna, om livet efter livet och om livet på andra planeter som en självklarhet.

Antoine Achram

Antoine ACHRAM, han är ständigt på jakt efter efter ett globalt behandlingssätt som respekterar patienten och samtidigt spårar orsakerna till sjukdomen. Han har utövat Esséeiska terapier i flera år, terapier som både är antika och samtidigt futuristiska.

Anne Givaudan et Antoine Achram