Welkom op
onze website

Anne Givaudan en Antoine Achram hebben hun bekwaamheid verenigd om, aan hen die een verzoening zoeken tussen wetenschap en bewustzijn, boeken en workshops te kunnen aanbieden die aan eenieder toestaan meer vrede te vinden in het dagelijkse leven en meer samenhang tussen de verschillende lagen van hun zijn.

Découvrez nos stages en ligne

Avec Anne Givaudan et Antoine Achram

Anne Givaudan


Anne Givaudan is de auteur en co-auteur van meer dan 25 boeken vertaald in meerdere talen. Vernieuwende boeken, daar zei reeds bij het verschijnen van haar eerste boeken sprak over reizen in de astrale wereld, buiten het lichaam treden en de werelden na het leven… Over deze onderwerpen werd destijds slechts gefluisterd in “esoterische scholen” voorbehouden aan enkelen…
Deze pennenvruchten hebben geholpen met het bekendmaken van onderwerpen die voorheen werden gepresenteerd zonder er echt in te geloven. Anne Givaudan is niet zoals een typische schrijfster of filosoof. Het is niet zo dat zei deze rol, die ook deel van haar parcours uitmaakt weigert te spelen, zei geeft de voorkeur aan die van therapeute van lichaam en ziel en verslaggeefster van subtiele werelden.
Ze is een soort koorddanser tussen twee werelden, en valt spelenderwijs van de ene in de andere wereld, zonder ook maar even de indruk te wekken dat het om een zeldzame of buitengewone gebeurtenis gaat. Ze praat over subtiele werelden, het hiernamaals of het leven op andere planeten als een feit.

Antoine Achram

Antoine Achram, sinds 25 jaar arts, zoekend naar een allesomvattende, patiënt respecterende methode die zich bezighoudt met de ware oorzaak van een ziekte, werkt nu sinds jaren met de Esseense Heelkunst, een oude en tegelijkertijd futuristische methode.  

Anne Givaudan et Antoine Achram