Editions Sois, Aura-Sois-Formation : Le site de Anne Givaudan et du Dr Antoine Achram

Le site de Anne Givaudan et le Dr Antoine Achram

VÄLKOMNA TILL VÅR WEBBPLATS!

ANNE GIVAUDAN
OCH ANTOINE ACHRAM

är initiativtagarna till seminarierna och workshops som ni kan hitta på dessa sidor.

• Anne GIVAUDAN, är författare och medförfattare till 25 böcker, översatta till många språk. Hennes verk är innovativa då hennes första böcker innehöll ord som astrala resor, utanför kroppen upplevelser och världarna efter livet, uttryck som på den tiden bara viskades om i hemligt inom de esoteriska skolorna, som i sin tur enbart var reserverade för några få initierade. Dessa verk har nu förenklats, dock utan att bagatellisera dessa världar, som alla fram tills denna stund hade siat om, men inte vågat tro på. Anne Givaudan är terapeut av själ och kropp och hon ser sig själv som en reporter av de subtila världarna. I själva verket är hon en ekvilibrist mellan två världar och passerar lätt från den ena till den andra, utan att ens ha intrycket av att det handlar om ett sällsynt eller extraordinärt fenomen. Hon talar om de subtila världarna, om livet efter livet och om livet på andra planeter som en självklarhet.

• Antoine ACHRAM, han är ständigt på jakt efter efter ett globalt behandlingssätt som respekterar patienten och samtidigt spårar orsakerna till sjukdomen. Han har utövat Esséeiska terapier i flera år, terapier som både är antika och samtidigt futuristiska.

Anne Givaudan och Antoine Achram har enat sina kompetenser för att göra dem tillgängliga för dem som vill förena vetenskap och medvetenhet och erbjuder böcker och seminarier som gör det möjligt att alla kan hitta större lugn i vardagen och få mer konsonans mellan alla våra olika plan i vårt varande.
 

EDITIONS SOIS / AURA SOIS FORMATION - L'Essenie - 24580 Plazac - Tél. 05.53.51.19.50 - editions@sois.fr / aura@sois.fr / aurasois.italia@gmail.com
Site créé par IRCF