Editions Sois, Aura-Sois-Formation : Le site de Anne Givaudan et du Dr Antoine Achram

Le site de Anne Givaudan et le Dr Antoine Achram

 

ESSÉEISKA TERAPIER

Anne Givaudan är en internationell författare, specialist inom forskningsområden som berör världarna "före och efter livet". Hennes förmåga att göra astrala resor gör att hennes arbete hanterar de mest varierande teman ur en extraordinär synvinkel. Hon har därav fått en klarare kunskap om verkligheter inom områden som livet och döden.
Antoine Achram är läkare vars specialistområde är själen och subtila kroppar.
 

• ESSÉEISKA BEHANDLINGAR -  VAD ÄR DET?  

Esséeiska terapier använder sig av ljusets och ljudets läkande krafter i sina behandlingar. Man använder sig även av massage som utförs på specifika energipunkter för att upprätthålla eller återställa en harmonisk balans mellan kropp, själ och ande. Behandlingarnas syfte är att återställa den cirkulation av energi som har rubbats på grund av stress, sjukdom, negativa tankesätt eller svårigheter i det dagliga livet.

Behandlingsformerna är mycket antika, de praktiserades i Egypten för tusentals år sedan och senare även av Esséerna som ärvde deras kunskaper. Jesus, denne store healer var medlem i den esséeiska kommuniteten. Behandlingsformerna är nu åter tillgängliga tack vare de upptäckter som Anne Givaudan gjort via Akasha registret. Akasha registret är jämförbart med en enorm dator, som på ett subtilt plan lagrar all information om vår planet och dess invånare.

Anne Givaudan är författare och medförfattare till cirka tjugofem verk, översatta till flera språk. Hennes böcker berör läran om världen efter livet och de allra viktigaste frågorna i våra nuvarande liv.

Hennes förhoppning är att dessa upptäckter och kontakter ska bidra till att var och en av oss återupptäcker vår sanna natur, som både är flerdimensionell och gränslös. I hennes kurser, där även praktiska övningar ingår, får vi både kunskap om esséeiska terapier och det terapeutiska förhållningssättet som både är antikt och högaktuellt, med målet att var och en av oss ska återfinna sitt sanna och integrerade jag. 

För att få veta mer om ämnet kan du läsa - ”The way of the Essenes: Christ´s hidden life rememberd” skriven av Anne Givaudan och Daniele Meurois, samt - ”Auric reading and Essenian healing” av Anne Givaudan, ”Thought -form” volym 1 och 2 av Anne Givaudan i samarbete med Dr. Antoine Achram.
 

• FÖR VEM?

För alla människor som vill lära känna och ha uppsikt över sin hälsa, själ och fysiska kropp genom att öppna upp för den läkningsprocess som de esséeiska behandlingarna genererar. För detta existerar det ingen åldersgräns, både unga och gamla, sjuka som välmående kan få behandling.

En människa som lider, lider inte av en slump. Vi lär oss genom prövningar vi genomgår och växer av dem då de ofta är gåvor som vi ger oss själva för att komma längre och bortom oss själva. Ett lidande är inte en fatalitet och vissa världar känner inte ens längre till dess betydelse. En olycka eller sjukdom är tecken på att en del av oss inte är överens med en annan del av oss själva. Det är vårt högre Jag som bokat möten med oss och fungerar som en trampolin som vi sedan tar sats ifrån, när vi väl förstått orsaken till detta möte. Men alltför mycket smärta kan göra att vi sluter oss inom oss själva och därmed saktar ner framgången i våra liv. Att få läka är något som är en del av vår essens. Terapeuten är bara ett instrument, genom vilket energi som tar dig till högre höjder passerar, beroende på problematikens ursprung. Terapeuten ger oss både tegelstenar och betong så att vi kan bygga upp oss själva igen, men kommer aldrig att göra det åt oss eller gå några vägar i vårt ställe då detta är något som vi själva endast kan göra.
(från Auric reading and Essenian healing) 
 

• VARFÖR?

En sjukdom kan ha sin källa i barndomen, nuet eller i ett annat liv. Det kan också ha genererats av ett felaktigt sätt att tolka en händelse, av en förödande känsla, av en gammal skuldkänsla, det spelar ingen roll för en sjukdom tar aldrig fel väg och den kommer att gå direkt till det organ eller område som motsvarar den.

Den kommer att agera inom några sekunder om det handlar om en olycka, inom några dagar om det handlar om en förkylning och inom några år om det handlar om cancer. En sjukdomsentitet gör inga beräkningar vad gäller tidsförlopp då detta begrepp är helt främmande för den, utan den när sig på de återhållna tankar vi dagligen ger ifrån oss. Dessa tanke-former som vi avger är roten till våra nuvarande besvär och sjukdomar. När jag rekommenderar att upphöra med att ge föda till en tanke-form, så är det detta jag syftar på. Det är även av detta skäl som det är viktigt att vi ser över våra gamla tvister, våra olösta knutar eftersom vårt undermedvetna ofta tenderar att få oss att glömma. Denna destruktiva process kommer endast upphöra när allt inom oss är rent.

Förlåtelse gentemot oss själva, förlåtelse gentemot den andra är den mest kraftfulla faktorn i denna upplösning. Den belyser livet på ett annat sätt och det krävs medkänsla för att kunna förstå och acceptera vad vi en gång var, vad den andra var... just i det ögonblicket. Det räcker inte med att förlåta på ytan, intellektuellt eller mentalt för att eliminera en tanke-form, för en tanke-form är inte dum och det går inte att lura den. Om så bara en minsta lilla känsla av förbittring lever kvar i botten av ert hjärta, så har rensningen inte skett och resultaten kommer därav alltid att ligga under dina förväntningar.  

Esséeiska behandlingar fokuserar både på den fysiska kroppen och våra subtila kroppar, vilket ger ett brett spektrum av åtgärder som är effektiva både för ett specifikt hälsoproblem, som för en problematik som kan ligga på ett djupare plan. Det krävs dock ett samarbete från båda sidor: patientens och terapeutens. Den stora konsten i dessa terapier är att terapeuten "hjälper patienten att läka sig själv", det är detta som är nyckeln till allt sant läkande.
 

 

EDITIONS SOIS / AURA SOIS FORMATION - L'Essenie - 24580 Plazac - Tél. 05.53.51.19.50 - editions@sois.fr / aura@sois.fr / aurasois.italia@gmail.com
Site créé par IRCF